previous arrow
next arrow
Slider

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 033 - Bendrasis greitosios medicinos pagalbos telefono numeris

Nuostatai

Įstatai

Įstaigos įstatų dokumentas
Savivaldybės tarybos sprendimo dėl įstatų patvirtinimo dokumentas

Tvarkos, aprašai

Informacijos teikimo tvarkos aprašas
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Vidaus tvarkos taisyklės
2017-03-13 direktoriaus įsakymas Nr. V-23 "Dėl vidaus tvarkos taisyklių pkeitimo"
Darbuotojų elgesio kodeksas