Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Nuostatai

Įstatai

Įstaigos įstatai

Tvarkos, aprašai

Informacijos teikimo tvarkos aprašas
Vidaus tvarkos taisyklės
2017-03-13 direktoriaus įsakymas Nr. V-23 "Dėl vidaus tvarkos taisyklių pkeitimo"
Darbuotojų elgesio kodeksas

 

Puslapis atnaujintas: 2022-10-17