Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Statistika

Greitosios medicinos pagalbos veiklos statistika

Eil. Nr. Rodikliai 2020 m. 2021 m.
Abs. sk. Abs. sk.
1. Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 397.433 391.137
2. Registruotų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 117.623 129.807
3. Aptarnautų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 106.414 120.385
4. Išvykimų skaičius 26.629 27.632
4.1. Aptarnautų  išvykimų skaičius

Iš jų:

25.504 26.576
Kvietimai neapmokami iš PSDF lėšų 408 531
Kita - -
4.1.2 Neaptarnautų išvykimų skaičius:

be rezultatų ( atsakyti, atsisakė pagalbos, atšaukti, nerasti, melagingi)

1.125 1.056
Kita - -
5. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius

Iš jų:

25.096 26.053
vyrų 10.369 10.936
moterų 14.727 15.117
vaikų 0-17 m. 1.412 1.797
kaimo gyventojų 2.426 2.386
6. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl nelaimingų atsitikimų, skaičius

Iš jų:

2.665 2.599
vyrų 1.499 1.457
moterų 1.166 1.142
vaikų 0 - 17 m. 346 337
kaimo gyventojų 446 332
7. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl ūmių susirgimų ir būklių, skaičius

Iš jų:

21.344 22.362
vyrų 8.440 9.016
moterų 12.904 13.346
vaikų 0-17 m. 1.034 1.414
kaimo gyventojų 2.004 2.042
8. Pacienčių transportavimas dėl normalaus ar gresiančio gimdymo ir dėl patologijos pagimdžius 132 124
9. Atliktų ligonių pervežimų skaičius

Iš jų:

955 968
vyrų 430 463
moterų 525 505
vaikų 0-17 m. 29 45
kaimo gyventojų 2 2
10. Asmenų, atvežtų į priėmimo skyrių, skaičius

 

13.949 14.262
11. Iškvietimų skaičius dėl mirties atvejų

Iš jų:

564 567
taikytos reanimacinės priemonės 80 98
reanimacija efektyvi 18 19
12. Aptarnautų iškvietimų mieste skaičius: 20.731 21.725
12.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: X X
iki 15 min. 20.355 21.289
16 – 30 min. 303 366
ilgiau kaip 30 min. 73 70
12.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 1.936 2.263
13. Aptarnautų iškvietimų kaime skaičius: 1.638 1.910
13.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: X X
iki 25 min. 1.267 1.557
26 – 40 min. 300 281
ilgiau kaip 40 min. 71 72
13.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 32 60

 

Puslapis atnaujintas: 2022-03-14