Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Statistika

Greitosios medicinos pagalbos veiklos statistika

Eil. Nr. Rodikliai 2020 m. 2019 m.
Abs. sk. Abs. sk.
1. Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 397.433 306.578
2. Registruotų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 117.623 111.809
3. Aptarnautų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 106.414 97.704
4. Išvykimų skaičius 26.629 25.424
4.1. Aptarnautų  išvykimų skaičius

Iš jų:

25.504 24.436
Kvietimai neapmokami iš PSDF lėšų 408 675
Kita - -
4.1.2 Neaptarnautų išvykimų skaičius:

be rezultatų ( atsakyti, atsisakė pagalbos, atšaukti, nerasti, melagingi)

1.125 988
Kita - -
5. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius

Iš jų:

25.096 23.761
vyrų 10.369 9.352
moterų 14.727 14.409
vaikų 0-17 m. 1.412 1.604
kaimo gyventojų 2.426 601
6. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl nelaimingų atsitikimų, skaičius

Iš jų:

2.665 2.334
vyrų 1.499 1.281
moterų 1.166 1.053
vaikų 0 - 17 m. 346 252
kaimo gyventojų 446 109
7. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl ūmių susirgimų ir būklių, skaičius

Iš jų:

21.344 19.908
vyrų 8.440 7.486
moterų 12.904 12.422
vaikų 0-17 m. 1.034 1.305
kaimo gyventojų 2.004 482
8. Pacienčių transportavimas dėl normalaus ar gresiančio gimdymo ir dėl patologijos pagimdžius 132 106
9. Atliktų ligonių pervežimų skaičius

Iš jų:

955 1.413
vyrų 430 585
moterų 525 828
vaikų 0-17 m. 29 46
kaimo gyventojų 2 4
10. Asmenų, atvežtų į priėmimo skyrių, skaičius

 

13.949 14.751
11. Iškvietimų skaičius dėl mirties atvejų

Iš jų:

564 409
taikytos reanimacinės priemonės 80 75
reanimacija efektyvi 18 21
12. Aptarnautų iškvietimų mieste skaičius: 20.731 23.406
12.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: X X
iki 15 min. 20.355 21.054
16 – 30 min. 303 377
ilgiau kaip 30 min. 73 87
12.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 1.936 1.888
13. Aptarnautų iškvietimų kaime skaičius: 1.638 371
13.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: X X
iki 25 min. 1.267 301
26 – 40 min. 300 49
ilgiau kaip 40 min. 71 15
13.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 32 6

 

Puslapis atnaujintas: 2021-03-01