Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Statistika

Greitosios medicinos pagalbos veiklos statistika

Eil. Nr. Rodikliai 2021 m. 2022 m. I-III ketv.
Abs. sk. Abs. sk.
1. Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 391.137 400.811
2. Registruotų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 129.807 95.312
3. Aptarnautų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 120.385 88.714
4. Išvykimų skaičius 27.632 20.516
4.1. Aptarnautų  išvykimų skaičius

Iš jų:

26.576 19.854
Kvietimai neapmokami iš PSDF lėšų 531 562
Kita - -
4.1.2 Neaptarnautų išvykimų skaičius:

be rezultatų ( atsakyti, atsisakė pagalbos, atšaukti, nerasti, melagingi)

1.056 662
Kita - -
5. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius

Iš jų:

26.053 19.854
vyrų 10.936 8.363
moterų 15.117 11.491
vaikų 0-17 m. 1.797 1.521
kaimo gyventojų 2.386 1.850
6. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl nelaimingų atsitikimų, skaičius

Iš jų:

2.599 2.151
vyrų 1.457 1.195
moterų 1.142 956
vaikų 0 - 17 m. 337 292
kaimo gyventojų 332 273
7. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl ūmių susirgimų ir būklių, skaičius

Iš jų:

22.362 16.786
vyrų 9.016 6.805
moterų 13.346 9.981
vaikų 0-17 m. 1.414 1.207
kaimo gyventojų 2.042 1.569
8. Pacienčių transportavimas dėl normalaus ar gresiančio gimdymo ir dėl patologijos pagimdžius 124 68
9. Atliktų ligonių pervežimų skaičius

Iš jų:

968 849
vyrų 463 363
moterų 505 486
vaikų 0-17 m. 45 22
kaimo gyventojų 2 2
10. Asmenų, atvežtų į priėmimo skyrių, skaičius

 

14.262 9.935
11. Iškvietimų skaičius dėl mirties atvejų

Iš jų:

567 379
taikytos reanimacinės priemonės 98 55
reanimacija efektyvi 19 19
12. Aptarnautų iškvietimų mieste skaičius: 21.725 18.314
12.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: X X
iki 15 min. 21.289 16.602
16 – 30 min. 366 277
ilgiau kaip 30 min. 70 37
12.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 2.263 1.398
13. Aptarnautų iškvietimų kaime skaičius: 1.910 1.708
13.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: X X
iki 25 min. 1.557 1.361
26 – 40 min. 281 263
ilgiau kaip 40 min. 72 47
13.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 60 37

 

Puslapis atnaujintas: 2023-10-18