Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Apie mus

   

Skubi medicinos pagalba visais laikas buvo viena iš svarbiausių sričių medicinoje siekianti net antikos laikus. Tačiau pirmą kartą greitosios medicinos pagalbos transportą 1792 m. dideliu mastu panaudojo kariuomenės gydytojai, kurie kartu su medicinos seselėmis gelbėdavo karius iš karo lauko naudodami arklį ir vežimą.
   Iš pradžių greitosios buvo naudojamos tik armijoje. Viskas pasikeitė 1884 m. Tada arklio traukiamais vežimais pradėta pervežti ir civilius. Pirmą kartą greitosios medicinos pagalbos automobilis į gatves išvažiavo 1899 m. Čikagoje.  

Panevėžyje greitosios medicinos pagalbos skyrius įkurtas 1957 m. birželio 26 d. ir priklausė Panevėžio ligoninei. Šis skyrius skubią neatidėliotiną pagalbą teikė Panevėžio miesto ir rajono gyventojams bei svečiams. Tuo metu dirbo tik viena brigada. Vėliau skyrius plėtėsi ir 1966 m. skyriuje skubią neatidėliotiną pagalbą teikė jau keturios budinčios brigados. 1968 m. sausio 2 d. GMP skyrius pavadintas GMP stotimi.

VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis įkurta 1997 m., kurios steigėjas buvo ir yra Panevėžio miesto savivaldybė.
2012 m. liepos 1 d. įkurta Panevėžio greitosios medicinos pagalbos dispečerinė tarnyba. Ši tarnyba šiuo metu priima pagalbos skambučius iš Panevėžio miesto bei rajono, Kupiškio, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Anykščių, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Telšių bei Mažeikių savivaldybių.pangreitoji003

   VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti asmens sveikatos priežiūros viešoji įtaiga teikianti licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros – greitosios medicinos pagalbos paslaugas.
   Įstaigos misija - teikti greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas bei dispečerinės tarnybos funkcijas, racionaliai naudojant finansinius, personalo išteklius, siekiant patenkinti klientų (pacientų) poreikius ir lūkesčius.
   Įstaigos paslaugų kokybės požymiai - tai skubios būtinosios medicinos pagalbos prieinamumas, savalaikiškumas, gaunamumas bei geriausios praktikos taikymas.
   

Įstaigos vizija – šiuolaikiška greitosios medicinos pagalbos stotis, nuolat gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, kelianti darbuotojų profesinę kvalifikaciją, gerinanti darbo aplinką, užtikrinanti GMP nustatytų reikalavimų laikymąsi, teikiant GMP paslaugas bei dispečerinės tarnybos funkcijas.
   Įstaigoje 2016 m. įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN 15224:2017 standartų reikalavimas.