previous arrow
next arrow
Slider

112 - Bendrasis pagalbos telefono numeris | 033 - Bendrasis greitosios medicinos pagalbos telefono numeris

Statistika

Greitosios medicinos pagalbos veiklos statistika

Panevėžio apskrities regioninės greitosios medicinos pagalbos dispečerinės aptarnaujamas plotas – 7878 km2. Statistikos departamento duomenimis, 2017 metų pabaigoje aptarnaujamoje teritorijoje gyveno 218,891 gyventojas.
Panevėžio GMP dispečerinės aptarnautų kvietimų dinamika pateikta lentelėje:

2016 m 2017 m.
Panevėžys 69918 71517
Panevėžys 32880 3566
Panevėžio rajonas 8827 8190
Kupiškis 7003 6777
Rokiškis 7981 7330
Pasvalys 5581 5749
Biržai 7646 7804

Apskrities brigadų išvykimai pateikti lentelėje :

2016 m. 2017 m.
Panevėžio apskrityje 57388 56663
Panevėžys 25871 25524
Panevėžio rajonas 7495 7254
Kupiškis 5911 5744
Rokiškis 6935 6541
Pasvalys 4840 5137
Biržai 6336 6463

Iš viso Panevėžio m. GMP brigados į kvietimus vyko 25755 kartus. Be rezultatų buvo užregistruoti 1193 išvykimai ( tai kvietimai, kai nuvykus į įvykio vietą pacientas nerandamas, atsisako pagalbos, kvietimas atšaukiamas, melagingas ir pan.). Medicinos pagalba buvo teikta 24212 pacientų. Brigadų išvykimai per 2017 metus, lyginant su 2016 metais – sumažėjo 0.5 %. Vidutinis išvykimų skaičius (per parą) sudarė 70 kartų. Brigadų iškvietimų intervalas per parą sudaro: nuo 43 iki 113 išvykimų

Išvykimų rezultatai 2016 m. 2017 m.
Išvykimų rezultatas Skaičius Procentai Skaičius Procentai
Sveikas 60 0,23 % 10 0.04 %
Nerastas vietoje 504 1.91 % 607 2.36 %
Apgaulingas kvietimas 4 0.02 % 13 0.05 %
Atsisakė pagalbos 567 2.15 % 563 2.19 %
Teikta pagalba 24931 94.68 % 24212 94.01 %
Kvietimai neapmokami iš PSDF lėšų 266 1.01% 350 1.36 %
Viso: 26332 100% 25755 100 %
Pagalbos teikimas pagal priežastis
Išvykimo priežastis: 2016 m. 2017 m.
Skaičius Procentas Skaičius Procentas
Nelaimingi atsitikimai 2734 10,85% 2054 8.36%
Ūmios ligos 19906 79.00% 19978 81.34%
Pervežimai 2123 8.43% 2051 8.35%
Gimdyvių ir pacientų su nėštumo patologijomis pervežimai 168 0.67% 129 0.53%
Komerciniai pervežimai 266 1.06% 350 1.42%
Viso: 25197 100.00% 24562 100.00%

Didžiąją dalį nuo visų diagnozuotų susirgimų sudaro širdies ir kraujagyslių ligos. Šiais metais tokių susirgimų skaičius lyginant su pernai sumažėjo 2%. Pacientų turinčių psichikos sutrikimų skaičius nepakito. Lyginant su 2016 m. 1% sumažėjo kvėpavimo takų ligos, tačiau 1 % išaugo nervų sistemos susirgimai. Minėtų susirgimų pasiskirstymas pateikiamas diagramoje

Dėl mirties atvejų, per 2017 metus iš viso kreiptasi 409 kartus. 352 pacientai mirė iki GMP atvykimo, 42 pacientas buvo nesėkmingai reanimuotas. GMP pagalbos metu buvo atgaivinti 15 klinikinės mirties ištiktų pacientų, tai sudaro 35,7 % visų reanimuotų pacientų.