previous arrow
next arrow
Slider

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 033 - Bendrasis greitosios medicinos pagalbos telefono numeris

Statistika

Greitosios medicinos pagalbos veiklos statistika

Eil. Nr.

Rodikliai

2018 m.

2017 m.

Abs. sk.

Abs. sk.

1. Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 218,726 225,033
2. Registruotų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 92,666 72,580
3. Aptarnautų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 89,789 71,517
4. Išvykimų skaičius 24,793 25,755
4.1. Aptarnautų išvykimų skaičius

Iš jų:

23,505 24,562
Kvietimai neapmokami iš PSDF lėšų 528 350
Kita - -
4.1.2 Neaptarnautų išvykimų skaičius:

be rezultatų ( atsakyti, atsisakė pagalbos, atšaukti, nerasti, melagingi)

1,288 1,193
Kita - -
5. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius

Iš jų:

22,952 24,212
vyrų 9,621 9,982
moterų 13,331 14,230
vaikų 0-17 m. 1,691 1,829
kaimo gyventojų 156 169
6. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl nelaimingų atsitikimų, skaičius

Iš jų:

2,233 2,054
vyrų 1,231 1,137
moterų 1,002 917
vaikų 0 - 17 m. 273 241
kaimo gyventojų 34 32
7. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl ūmių susirgimų ir būklių, skaičius

Iš jų:

18,836 19,978
vyrų 7,741 8,172
moterų 11,095 11,806
vaikų 0-17 m. 1,367 1,526
kaimo gyventojų 119 133
8. Pacienčių transportavimas dėl normalaus ar gresiančio gimdymo ir dėl patologijos pagimdžius 125 129
9. Atliktų ligonių pervežimų skaičius

Iš jų:

1,758 2,051
vyrų 649 673
moterų 1,109 1,378
vaikų 0-17 m. 47 57
kaimo gyventojų 3 4
10. Asmenų, atvežtų į priėmimo skyrių, skaičius 14,350 14,646
11. Iškvietimų skaičius dėl mirties atvejų

Iš jų:

345 409
taikytos reanimacinės priemonės 47 57
reanimacija efektyvi 10 15
12. Aptarnautų iškvietimų mieste skaičius: 23,535 24,524
12.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios:
iki 15 min. 15,661 13,113
16 – 30 min. 376 939
ilgiau kaip 30 min. 64 96
12.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 7,434 10,376
13. Aptarnautų iškvietimų kaime skaičius: 129 106
13.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios:
iki 25 min. 101 67
26 – 40 min. 15 21
ilgiau kaip 40 min. 4 7
13.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 9 11