previous arrow
next arrow
Slider

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 033 - Bendrasis greitosios medicinos pagalbos telefono numeris

Statistika

Greitosios medicinos pagalbos veiklos statistika

 

Eil. Nr. Rodikliai 2019 m. 2018 m.
Abs. sk. Abs. sk.
1. Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 306.578 218.726
2. Registruotų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 111.809 92.666
3. Aptarnautų kvietimų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje 97.704 89.789
4. Išvykimų skaičius 25.424 24.793
4.1. Aptarnautų  išvykimų skaičius

Iš jų:

24.436 23.505
  Kvietimai neapmokami iš PSDF lėšų 675 528
  Kita - -
4.1.2 Neaptarnautų išvykimų skaičius:

be rezultatų ( atsakyti, atsisakė pagalbos, atšaukti, nerasti, melagingi)

988 1.288
  Kita - -
5. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius

Iš jų:

23.761 22.952
  vyrų 9.352 9.621
moterų 14.409 13.331
vaikų 0-17 m. 1.604 1.691
kaimo gyventojų 601 156
6. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl nelaimingų atsitikimų, skaičius

Iš jų:

2.334 2.233
  vyrų 1.281 1.231
moterų 1.053 1.002
vaikų 0 - 17 m. 252 273
kaimo gyventojų 109 34
7. Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba dėl ūmių susirgimų ir būklių, skaičius

Iš jų:

19.908 18.836
  vyrų 7.486 7.741
moterų 12.422 11.095
vaikų 0-17 m. 1.305 1.367
kaimo gyventojų 482 119
8. Pacienčių transportavimas dėl normalaus ar gresiančio gimdymo ir dėl patologijos pagimdžius 106 125
9. Atliktų ligonių pervežimų skaičius

Iš jų:

1.413 1.758
  vyrų 585 649
moterų 828 1.109
vaikų 0-17 m. 47 47
kaimo gyventojų 10 3
10. Asmenų, atvežtų į priėmimo skyrių, skaičius

 

14.751 14.350
11. Iškvietimų skaičius dėl mirties atvejų

Iš jų:

409 345
  taikytos reanimacinės priemonės 75 47
reanimacija efektyvi 21 10
12. Aptarnautų iškvietimų mieste skaičius: 23.406 23.535
12.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: X X
  iki 15 min. 21.054 15.661
16 – 30 min. 377 376
ilgiau kaip 30 min. 87 64
12.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 1.888 7.434
13. Aptarnautų iškvietimų kaime skaičius: 371 129
13.1. Skubių iškvietimų skaičiaus pasiskirstymas pagal laiką, nuo kvietimo užregistravimo iki pagalbos teikimo pradžios: X X
  iki 25 min. 301 101
26 – 40 min. 49 15
ilgiau kaip 40 min. 15 4
13.2. Kitų iškvietimų (pervežimai, atidėti) skaičius 6 9