Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Anketa apie paslaugų kokybę

VšĮ „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis" (toliau - Įstaiga) yra sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti savalaikę ir kokybišką skubią būtinąją medicinos pagalbą esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei gręsiančioms būklėms, ūmiai susirgus. Mūsų paslaugų kokybės požymiai - tai greitosios medicinos pagalbos (toliau - GMP) prieinamumas, savalaikiškumas, gaunamumas bei geriausios praktikos taikymas. Siekdami užtikrinti Įstaigos kokybės tikslų įgyvendinimą bei nustatyti pacientų ar kitų suinteresuotų šalių pasitenkinimą prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Anketa anoniminė.