Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Korupcijos prevencija

Antikorupcinė politika
Korupcinio pobūdžio veiklos
Praneškite apie korupciją

Praneškite apie korupciją

                      VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Įstaiga) yra suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo, ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

                 Apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitas tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite raštu informuoti VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorių. Ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai direktoriui, viešoji įstaiga Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis,  Sietyno g. 5B, LT-35196 Panevėžys.

                 Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • Įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos
    pavadinimą;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

             Įstaigos pasitikėjimo telefonas: 8 682 18090

                 Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio
miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje tikslais. Anonimiškumas ir visos informacijos konfidencialumas garantuojamas.

                

                 Taip pat apie korupcijos atvejį (-us) Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje galima anonimiškai pranešti:

  • LR Sveikatos apsaugos ministerijai raštu, nemokamu pasitikėjimo  telefonu 8 800 66004 arba el. paštu korupcija@sam.lt
  • Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą STT internetinėje svetainėje stt.lt

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

                 Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji
atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

                

                 Įstaigoje už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakinga administratorė Edita Jankauskienė (VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, Sietyno g. 5B, LT-35196 Panevėžys; el. paštas edita.jankauskiene@pangreitoji.lt; tel. (8 45) 501597)

Kreipimasis

Gerbiami pacientai,

Pagarba, atidumas ir dėmesys pacientams bei kolegoms, profesionalumas, etiškas elgesys ir sąžiningumas yra pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaujasi visi „VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“ darbuotojai. Todėl Panevėžio m. greitosios medicinos pagalbos stotyje didelis dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai. Tai svarbu, nes korupcija turi neigiamą įtaką visoms sritims – ekonomikai, administravimui, tarptautiniam prestižui bei visuomenės gerovei.
Vien savo pastangomis mums šio reiškinio eliminuoti nepavyks, todėl kviečiame kiekvieną pilietį ginti savo vertybes ir jomis vadovautis. Svarbiausia prisiminti, kad pasaulyje nėra nieko brangiau už nuoširdžiai ištartą Ačiū.
Drąsiai prisijungiame prie valstybinės iniciatyvos prieš neteisėtus mokėjimus ir kreipiamės į Jus prašydami neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis pranešti pasitikėjimo telefonu 8 800 66004 .

Pagarbiai,
VšĮ „Panevėžio m. greitosios medicinos pagalbos stotis“ darbuotojų vardu
Direktorė Rūta Ramoškienė

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės
Gautų dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarkos aprašas
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Pranešėjų apsauga/informacijos apie pažeidimą teikimo kanalas
Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis
Paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema

Apklausų rezultatai

Informacija ruošiama.

Korupcijos prevencijos programa 2017 -2019 m.
Korupcijos prevencijos planas 2017-2019 m.
Korupcijos prevencijos programų 2017-2019 m ataskaitos

2017 metų I pusmetis

2017 metų II pusmetis

2018 metų I pusmetis

2018 metų II pusmetis

2019 metų I pusmetis

2019 metų II pusmetis

Korupcijos prevencijos programa 2020-2023 m.
Korupcijos prevencijos planas 2020-2023 m.
Korupcijos prevencijos programų 2020-2023 m. ataskaitos

 

STT antikorupcinė socialinė reklama (video)

Puslapis atnaujintas: 2023-02-10