Slider

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 033 - Bendrasis greitosios medicinos pagalbos telefono numeris

Padėkos

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Raimondai Koganienei ir vairuotojui Egidijui Poviloniui už 2020 m. rugpjūčio 17 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 rugpjūčio 18

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Ramintai Trumpienei ir vairuotojui - paramedikui Arvydui Ščeponavičiui už 2020 m. rugpjūčio 8 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 rugpjūčio 10

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Eglei Nebilevičienei ir vairuotojui Egidijui Poviloniui už 2020 m. rugpjūčio 10 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2020 rugpjūčio 10

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Loretai Banienei ir vairuotojui Laisvydui Paštuoliui už 2020 m. liepos 29 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 liepos 30

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Dianai Bučytei ir vairuotojui Vitaliui Gaušai už 2020 m. gegužės 27 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2020 liepos 8

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Eglei Orlovaitei ir vairuotojui Donatui Karpavičiui už 2020 m. birželio 10 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2020 birželio 12

default image

Gydytojai Rimai Pilkauskienei, bendrosios praktikos slaugytojai Giedrei Bartusevičiūtei, vairuotojui -paramedikui Daliui Raukštui, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Dianai Bučytei ir vairuotojui Dovydui Mikulėnui už 2020 m. birželio 7 d. bei 2020 m. birželio 8 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 birželio 8

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistui Giedriui Griciui ir vairuotojui - paramedikui Arvydui Ščeponavičiui už 2020 m. balandžio 29 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2020 birželio 2

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Virginijai Paradnevičiūtei ir vairuotojui Laimučiui Vagoniui už 2020 m. gegužės 25 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 gegužės 26

default image

Gydytojui Abderrachmane Bouboual, bendrosios praktikos slaugytojai Ievai Gečaitei, vairuotojui Dariui Tomkevičiui, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Neringai Satkevičienei ir vairuotojui Donatui Karpavičiui už 2020 m. kovo 25 d. bei 2020 m. kovo 26 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 kovo 30

default image

Gydytojui Karoliui Stoniui, bendrosios praktikos slaugytojai Jurgitai Kavaliūnei ir vairuotojui Žygimantui Gapševičiui už 2020 m. vasario 23 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2020 kovo 30

default image

Slaugytojai - GMP dispečerei Deimantei Butėnei, gydytojai Rimai Pilkauskienei, bendrosios praktikos slaugytojai Agnei Venslovei ir vairuotojui - paramedikui Daliui Raukštui už 2020 m. kovo 11 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2020 kovo 23

default image

Bendrosios praktikos slaugytojai Ievai Gečaitei ir vairuotojui Edgarui Šeštokui už 2020 m. kovo 12 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 kovo 13

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistui Giedriui Griciui ir vairuotojui - paramedikui Robertui Žilinskui už 2020 m. vasario 29 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 kovo 6

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Vilmai Morkūnienei ir vairuotojui Donatui Karpavičiui už 2020 m. kovo 4 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2020 kovo 5

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Aldonai Jankevičienei ir vairuotojui Stanislovui Uzdrai už 2020 m. vasario 26 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2020 vasario 27

default image

Gydytojai Rimai Pilkauskienei, bendrosios praktikos slaugytojai Donatai Račiūnienei ir vairuotojui - paramedikui Daliui Raukštui už 2020 m. sausio 15 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 sausio 31

default image

Gydytojui Jurgiui Želviui, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Snaiguolei Stankevičiūtei ir vairuotojui Ričardui Kripaičiui už 2020 m. sausio 24 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 sausio 31

default image

Gydytojui Arvydui Žyliui, bendrosios praktikos slaugytojai Jurgitai Kavaliūnei ir vairuotojui Arūnui Klimavičiui už 2020 m. sausio 28 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 sausio 29

default image

Gydytojui Abderrachmane Bouboual, bendrosios praktikos slaugytojai Jurgitai Kavaliūnei ir vairuotojui - paramedikui  Aivarui Venclovui už 2020 m. sausio 18 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 sausio 27

default image

Gydytojui Karoliui Stoniui, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Jurgitai Kavaliūnei ir vairuotojui Valdui Martinkui už 2019 m. gruodžio 12 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2020 sausio 15

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Audronei Laskienei ir vairuotojui - paramedikui Laimonui Karalevičiui už 2019 m. gruodžio 12 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2019 gruodžio 17

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistėms Aldonai Jankevičienei, Audronei Laskienei, vairuotojui - paramedikui Laimonui Karalevičiui, vairuotojui Dariui Ganusauskui už suteiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2019 gruodžio 16

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistėms Birutei Giedraitienei, Kristinai Guščiuvienei, Jolitai Vepštienei, vairuotojui - paramedikui Artūrui Juknevičiui, vairuotojams Dovydui Mikolėnui ir Rimvydui Binkiui už 2019 m. lapkričio 16 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2019 lapkričio 16

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Birutei Giedraitienei ir vairuotojui - paramedikui Artūrui Juknevičiui už 2019 m. spalio 31 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2019 lapkričio 4

default image

Slaugytojai - GMP dispečerei Romualdai Kropienei, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Loretai Banienei ir vairuotojui Andriui Runavičiui už 2019 m. rugsėjo 19 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2019 rugsėjo 20

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Birutei Giedraitienei ir vairuotojui Skirmantui Užkurėliui už 2019 m. rugsėjo 17 d. teiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2019 rugsėjo 17

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Eglei Nebilevičienei ir vairuotojui Andriui Runavičiui už 2019 m. rugsėjo 7 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2019 rugsėjo 7

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistui Giedriui Griciui ir vairuotojui - paramedikui Robertui Žilinskui už 2019 m. rugpjūčio 2 d. teiktą pagalbą.

Pacientas 2019 rugpjūčio 2

default image

Gydytojai Rimai Pilkauskienei, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei  Birutei Giedraitienei ir vairuotojui - paramedikui Daliui Raukštui už 2019 m. liepos 15 d. teikiant pagalbą.

Paciento artimieji 2019 liepos 18

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Dianai Bučytei ir vairuotojui Vitaliui Gaušai  už 2019 m. liepos 4 d. teiktą pagalbą

Paciento artimieji 2019 liepos 12

default image

Gydytojui Abderrahmane Bouboual, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei  Jolitai Oksienei ir vairuotojui Dariui Ganusauskui už kantrybę ir rūpestingumą 2019 m. birželio 11 d. teikiant pagalbą.

Paciento artimieji 2019 birželio 13

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Dianai Bučytei ir vairuotojui Vitaliui Gaušai  už nuoširdumą ir rūpestį 2019 m. birželio 05 d. teikiant pagalbą.

Paciento artimieji 2019 birželio 12

default image

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei  Reginai Žilinskienei ir  vairuotojui Rimantui Dumpiui už 2019 m. birželio 06 d. suteiktą pagalbą.

Paciento artimieji 2019 birželio 12