Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Savanoriška veikla


010
Savanoriai - tai asmenys, kurie laisva valia atlieka naudingą darbą, negaudami už tai atlygio. Savanorystė VšĮ „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis" (toliau - Įstaiga) neatlygintinas darbas, kartu su greitosios medicinos pagalbos (toliau - GMP) brigada išvykstant pas pacientus, kuriems teikiama būtinoji pagalba. Savanoriu galima tapti nuo 18 metų amžiaus. Pageidaujantys tapti savanoriais turėtų būti fiziškai sveiki, motyvuoti, tolerantiški ir gailestingi. Savanoriai turi laikytis Įstaigos darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos darbo vietoje reikalavimų, laikytis konfidencialumo ir etikos kodekso. Norintys užsiimti savanoriška veikla turi kreiptis adresu - Sietyno g. 5B (antras aukštas) darbo dienomis (pasiteirauti galima tel. 867928250, arba el. p. ruta.ramoskiene@pangreitoji.lt). Atvykstant reikia turėti tapatybę nustatantį asmens dokumentą, o sutarties pasirašymui reikalinga sveikatos tikrinimo pažyma.

Kviečiame užsiimti savanoriška veikla. Tai galimybė padėti žmonėms, įgyti naujų įgūdžių, iš arčiau pažinti greitosios medicinos pagalbos medikų darbą, įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, ugdyti asmeninius gebėjimus. Ypač puikus būdas jaunimui, išbandyti save, pasitikrinti, ar gali rinktis mediko specialybę.