Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Komisijos ir darbo grupės

  1. Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų įstaigos steigėjo (steigėjų) bendru sprendimu paskirtų atstovų; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto visuomenės atstovo ir įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto vieno atstovo. Stebėtojų tarybos sritys:

  • Įstaigos veiklos viešumo užtikrinimas.

Stebėtojų tarybos pagrindinė veiklos forma posėdžiai.

 

  1. Gydymo taryba

Gydymo taryba sudaroma iš Įstaigos gydytojų. Gydymo tarybos sritys:

  • svarstyti asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
  • svarstyti naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus.

Gydymo taryba savo veikloje vadovaujasi LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis gydymo tarybos nuostatais, kitais norminiais dokumentais. Gydymo tarybos pagrindinė veiklos forma posėdžiai.

 

  1. Slaugos taryba:
  • Įstaigos slaugos taryba sudaroma iš Įstaigos slaugos specialistų. Slaugos tarybos sritys: koordinuoti slaugos kontrolę;
  • formuoti slaugos bendruosius principus;
  • tobulinti pacientų slaugos kontrolę.

analizuoti pacientų slaugos ir paramedikų, medicinos personalo poreikį.

Slaugos taryba savo darbe vadovaujasi LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis slaugos tarybos nuostatais, kitais norminiais dokumentais. Slaugos tarybos pagrindinė veiklos forma posėdžiai.

 

  1. Etikos komisija

Įstaigos medicinos etikos komisiją sudaro asmenys išrinkti visuotinio darbuotojų susirinkimo metu. Medicinos etikos komisija kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Medicinos etikos komisija savo darbe vadovaujasi Medicinos etikos komisijos darbo reglamentu. Komisijos posėdžiai kviečiami pagal reikalą – gavus rašytinį prašymą dėl galimų etikos nuostatų pažeidimų.

 

Puslapis atnaujintas: 2021-03-30