Sk_A_02_min

112 - Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris | 113 - Medicininių konsultacijų telefono numeris

Planuojami susitikimai

 

Planuojami susitikimai Numatomas laikas Dalyviai
Administracijos pasitarimas Kas antrą penktadienį 11 val. Direktorius

Ūkio tarnybos viršininkas

Veiklos koordinatorė

Dispečerinės administratorė

Personalo vadybininkė

Administratorė

VP specialistas

Vyr. buhalterė

Buhalterė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

IT specialistas

Ūkio dalies vedėja

Statistikė

Vaistų ir medicininės įrangos komplektacijos specialistė

Vyresnysis automechanikas

Dispečerinės tarnybos susirinkimas Kartą per mėnesį 8:30 val. Direktorius

Dispečerinės administratorė

IT specialistas

Slaugytojai – GMP dispečeriai

GMP brigadų personalo susirinkimas Kartą per mėnesį 8:30 val. Direktorius

Ūkio tarnybos viršininkas

Vyresnysis automechanikas

Veiklos koordinatorė

Vaistų ir medicininės įrangos komplektacijos specialistė

GMP brigadų personalas

Visuotinis darbuotojų susirinkimas Kartą per metus Visi darbuotojai
Vadybos vertinamosios analizės susirikimas Kartą per metus Direktorius

Vadovybės atstovas kokybei

Procesų šeimininkai

 

Puslapis atnaujintas: 2021-03-30